Aap uit de mouw biedt coaching voor (vermoedelijk) hoogbegaafden,
zodat hun werkelijke potentieel zichtbaar gaat worden.