Aap uit de mouw biedt coaching voor (vermoedelijk) hoogbegaafden,
zodat hun werkelijke potentieel zichtbaar gaat worden.

Coaching voor werknemers die..


opdrachten dieper, complexer en uitgebreider uitvoeren dan gevraagd.
meer last hebben van roddel en pestgedrag dan de rest en als eerste opmerken dat er iets 'speelt' in het team.
onrecht niet kunnen accepteren, zich hierover moeten uitspreken of het opkroppen en lichamelijke klachten krijgen.
moeite hebben met/ongevoelig zijn voor hiërarchie.
grote denkstappen maken en anderen daarin niet altijd mee kunnen nemen, waardoor communicatieproblemen ontstaan
altijd bezig zijn met het zoeken naar nieuwe informatie, nieuwe problemen om op te lossen, nieuwe werkzaamheden, nieuwe projecten.
heel moeilijk taken kunnen uitvoeren die in hun ogen niet zinvol zijn. En de discussies hierover niet uit de weg gaan.

Dit is wat op de werkvloer zichtbaar is, zelf ervaart de doelgroep andere problemen.

Wat levert coaching de werkgever op?

een coachtraject verkleint de kans op ziekteverzuim.
met een coachtraject ontwikkelt de medewerker zich gericht op het punt, waar de meeste winst te behalen is.
een coachtraject biedt de veiligheid om te werken aan hetgeen er echt toe doet, zonder dat dit besproken hoeft te worden met collega's of leidinggevenden.
met het aanbieden van een coachtraject zet je de medewerker in zijn kracht en 'spreek' je vertrouwen in hem uit.
na een coachtraject weet de werknemer beter wie hij is en wat hij kan en is hierdoor gerichter inzetbaar.

Of een werknemer nu thuis vastloopt of op het werk,
zijn functioneren wordt er negatief door beïnvloed.

Het punt waar mensen vastlopen in hun ontwikkeling en groei,
heeft altijd te maken met de relatie die de persoon heeft met zichzelf.

Waarom Aap uit de Mouw?

brede achtergrond, waardoor betere aansluiting;
 
gespecialiseerd als coach voor (hoog)begaafde volwassenen en coach voor mensen met een hoog-risicoberoep;
praktisch en gericht op het ontwikkelen van de vaardigheid tot 'zelfcoaching';
kortlopend traject, waarbij de coachee middels een terugkoppeling en tussentijdse opdrachten het geleerde sneller kan integreren;
al bij twee coachees (op aansluitende tijden) coaching op locatie. 

Heb jij een werknemer die vastloopt en niet lekker in zijn vel zit?

OF een werknemer die steeds met zichzelf of anderen in conflict raakt?

OF een werknemer die niet goed zijn grenzen kan aangeven?

Is die werknemer bereid om naar zichzelf te kijken,
om te zien wat hij zelf anders kan doen?

Neem dan contact met mij op.

Aangesloten bij:

- afhangen.com (politie)
- ihbv.nl